Als je bedrijf verschillende producten of diensten verkoopt of veel sales teams en bedrijfsentiteiten heeft, heb je verschillende workflows nodig die passen bij je specifieke methodes. Dat is waar de functionaliteit van meerdere sales pipelines van pas komt. Lees er hier alles over. 
Wat

Een dealpipeline is een visuele representatie voor het volgen van leads terwijl ze verschillende stadia of fases doorlopen in het aankoopproces. Het verwijst naar de collectieve fases die de lead doorloopt voor en nadat deze 'de deal tekent'. 


Vaak worden pipelines gevisualiseerd als een funnel of een Kanban, onderverdeeld in de verschillende fases van het dealproces van een bedrijf. Leads en prospecten worden van de ene fase naar de volgende verplaatst terwijl ze door het dealproces navigeren.


De functionaliteit is voornamelijk handig als: 

 • Je verschillende producten of diensten verkoopt
 • Je zowel tijd als materiaal verkoopt
 • Je meerdere bedrijfsentiteiten gebruikt  
 • Verschillende gebruikers in je account verschillende verkoopprocessen hebben


Packages 

Je pipelines beheren

Admingebruikers kunnen pipelines toevoegen, bewerken, dupliceren en verwijderen. Ze kunnen ook een pipeline als standaard instellen. 


Een nieuwe pipeline toevoegen

Om een nieuwe pipeline toe te voegen, volg je deze stappen: 

 1. Navigeer naar Instellingen
 2. Klik op Deals en Offertes
 3. In 'Pipeline' klik je op de in de rechterbovenhoek
 4. Vul een naam in voor je pipeline 
 5. Kies of je de pipeline wil instellen als standaardpipeline door de slider aan te zetten.
  Opmerking: Een pipeline wordt als standaard ingesteld op accountlevel. Het instellen van een standaardpipeline heeft invloed op het importeren van deals (als er geen pipeline is gedefinieerd, wordt een deal toegevoegd aan de standaardpipeline), het toevoegen van deals via de API en omwille van downgrade-redenen. (cf. hieronder)
 6. Klik op Opslaan. Een pipeline wordt aangemaakt met 4 standaardfases die niet kunnen worden verwijderd: Nieuw, Offerte verzonden, Aanvaard & Geweigerd. Lees meer informatie hieronder over het beheren van de fases binnen je dealpipeline.

Een pipeline dupliceren

In je pipeline-instellingen, kan je ook bestaande pipelines dupliceren

 1. Ga naar Instellingen > Deals en Offertes 
 2. Klik op de drie puntjes naast de pipeline die je wil dupliceren 
 3. Kies Pipeline dupliceren. Deze actie dupliceert de pipeline met de fases en fase-instellingen. Je kan deze later altijd nog bewerken.
  Opmerkingen
 • De nieuwe pipelinenaam zal de naam van de oorspronkelijke pipeline zijn + 'Kopie' 
 • Als je een duplicaat maakt van de standaardpipeline, zal het duplicaat niet worden ingesteld als standaardpipeline.

Een pipeline verwijderen

Verwijder een pipeline door te klikken op de drie puntjes naast de pipeline en kies Pipeline verwijderen.

Opmerkingen: 

 • Het is niet mogelijk je standaardpipeline te verwijderen. 
 • Het verwijderen van een pipeline kan niet ongedaan worden gemaakt. Nadat je klikte op 'verwijderen', zie je een overzichtsscherm waarin staat dat deze pipeline X aantal deals heeft. Bekijk de lijst met deals door op de hyperlink te klikken.
In dit scherm kan je: 

 • Bepalen naar welke pipeline je de deals wil verplaatsen 
 • Een bestemmingsfase kiezen voor je huidige dealfases


Fases binnen een pipeline beheren

Alle gebruikers met toegang tot Instellingen kunnen dealfases binnen een pipeline instellen en beheren. Lees het volgende artikel voor meer informatie over het beheren van dealfases.


Een pipeline selecteren voor je deal

Bij het toevoegen van een deal van eender waar in de tool wordt automatisch een pipeline voorgesteld op basis van wat een gebruiker heeft geselecteerd in hun Kanban-bord op de dealoverzichtpagina. (Opmerking: Het is dus niet de standaardpipeline die wordt geselecteerd.) 


Bij het bewerken van een deal kunnen gebruikers ook de pipeline voor die deal wijzigen. Als een pipeline echter wordt gewijzigd, moet er een fase worden toegewezen. De deal wordt gewoon verplaatst naar de eerste fase met behoud van de status (open, gewonnen of verloren). 


Meerdere deals naar een andere pipeline verplaatsen 

Wanneer je de status van een dealfase in bulk wijzigt (via Deals > Selecteer een segment of een pipeline > Acties > Wijzig dealfase), is het mogelijk om meerdere deals naar een andere pipeline te verplaatsen door een van de fases van de bestemmingspipeline te selecteren. 


Deal pagina's

Kanban-overzicht

Je kan naadloos schakelen tussen verschillende pipelines op het Kanban-bord. De pipeline die hier is geselecteerd, is degene die wordt voorgesteld bij het toevoegen van een deal (cf. hierboven). Lijstoverzicht

In de weergave van je deallijst kan je deals filteren op pipeline, inclusief het selecteren van 'Alle pipelines':


 • Beheer pipelines eenvoudig door op de hyperlink 'Pipelines beheren' te klikken 
 • Wanneer een pipeline is geselecteerd, kan je verder filteren op Status of Fase
 • Voeg de kolom 'Pipeline' toe aan de Dealoverzichtspagina via het tandwieltje in de rechterbenedenhoek 
 • Voer bulkacties uit door een segment, een pipeline of een status te selecteren: 


Dealforecast

Bekijk de forecast per pipeline of voor een combinatie van pipelines door middel van een multi-selectiefilter:


Deal-en pipeline-inzichten

Filter deal-en pipeline-inzichten per pipeline of voor alle pipelines. Hier vind je meer informatie over de dealstatistieken.


Segmenteren en exporteren 

 • Je kan dealsegmenten toevoegen op basis van pipelines en/of fases. 
 • Tijdens het exporteren van je deals naar Excel kan je kiezen of je alle pipelines wil exporteren of alleen een specifieke pipeline.


Downgrades van MOVE/BOOST of van GROW/FLOW

Opmerking: Hier vind je meer informatie over hoe je kan overschakelen naar een kleiner Teamleader Focus-pakket. 


Bij het downgraden van je prijsplan naar een kleiner pakket zijn er 2 scenario's met betrekking tot meerdere pipelines. 


Downgrade naar GO of SMART

 • Je zal 1 pipeline kunnen houden, de standaardpipeline. 
 • Nadat de overstap naar het kleiner pakket is bevestigd, krijgen admins een banner te zien waarin staat dat ze extra pipelines moeten verwijderen en hun deals naar de standaardpipeline moeten verplaatsen:
  • Zoals hierboven vermeld in 'Een pipeline verwijderen', kan je bij het verwijderen van een pipeline bepalen wat de bestemmingsfase van je fases moet zijn. 
 • Na de downgrade zijn de deals van de extra pipeline(s) verplaatst naar de resterende standaardpipeline 
  • De status (Open, Gewonnen, Verloren) van al je deals blijft behouden 
  • Als je niet hebt gedefinieerd in welke dealfases de deals in de standaardpipeline terecht moeten komen, dan wordt de dealfase standaard toegewezen aan de eerste dealfase in de status.
   Bv. Als een deal de status 'Gewonnen' had in je extra pipeline, dan wordt deze toegewezen aan de eerste fase met de equivalente status 'Gewonnen' in de standaardpipeline.
 • Opmerking: Geen enkele deal zal verwijderd worden (!), alleen verplaatst naar een andere pipeline.

Downgrade van BOOST naar MOVE of van FLOW naar GROW

 • Je zal slechts 2 dealpipelines kunnen behouden, de standaardpipeline en de pipeline met de meeste deals. 
 • Na het bevestigen van de overschakeling naar het kleiner pakket, zien admins - als er tenminste meer dan 2 pipelines in de account zijn- een banner dat ze de extra pipelines moeten verwijderen en hun deals moeten verplaatsen naar een andere pipeline. 
  • Zoals hierboven vermeld in 'Een pipeline verwijderen', kan je bij het verwijderen van een pipeline bepalen wat de bestemmingsfase van je fases moet zijn.
 • Na de downgrade zijn de deals van de extra pipelines verplaatst naar de standaardpipeline 
  • De status (Open, Gewonnen, Verloren) van al je deals blijft behouden
  • Als je niet hebt gedefinieerd in welke dealfases de deals in de standaardpipeline terecht moeten komen, dan wordt de dealfase standaard toegewezen aan de eerste dealfase in de status.
   Bv. Als een deal de status 'Gewonnen' had in je extra pipeline, dan wordt deze toegewezen aan de eerste fase met de equivalente status 'Gewonnen' in de standaardpipeline.
 • Opmerking: Geen enkele deal zal verwijderd worden (!), alleen verplaatst naar een andere pipeline.


Opmerking over het uitproberen van pakketten: als je een kleiner pakket hebt, maar een pakket uitprobeert waarin de functionaliteit Meerdere sales pipelines beschikbaar is, dan keren deals na afloop van de proefperiode terug naar hun oude pipeline. Dit betekent dat pipelines die tijdens de proefperiode zijn aangemaakt ook worden verwijderd. Als je geen dataverlies wil, moet je je pakket upgraden voor het einde van de proefperiode.