Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.


In Teamleader Focus zijn er twee manieren om rechten binnen een project te bepalen. Je kan ofwel de toegang tot projecten beperken, ofwel verschillende rollen toewijzen binnen een project.Toegangsrechten tot projecten

Gebruikersrechten projecten

Zorg er allereerst voor dat elke gebruiker toegang heeft tot de projectmodule. Binnen die projecttoegang zijn er drie soorten toegangsrechten:

 1. Navigeer naar Instellingen > Gebruikers > drie puntjes naast een gebruiker > Bewerken
 2. Schakel de slider naast "Projecten" in
 3. Als de slider is ingeschakeld zie je een dropdown-menu naast "Toegang":
  Hou er rekening mee dat toegangsrechten niet kunnen worden beperkt voor admins van een account.
  • Volgens deelname: Dit is de standaardinstelling. Deze gebruiker ziet enkel projecten waarvan ze medewerker zijn. Of ze ook de projectinfo kunnen bewerken, hangt af van de bewerkingsrechten die per project zijn ingesteld in de projectvoorkeuren (zie hieronder).
  • Toegang tot alle projecten: Deze gebruiker kan alle projecten zien. Of ze ook de projectinfo kunnen bewerken, hangt af van de bewerkingsrechten die per project zijn ingesteld in de projectvoorkeuren (zie hieronder).
  • Beheerder-toegang tot alle projecten: Deze gebruiker kan alle projecten zien en heeft dezelfde rechten als een admin of een projectverantwoordelijke.


Financiële gegevens op een project

In het bovenstaande menu kan je ook de toegang tot de financiële gegevens van een project uitschakelen:


Als de slider uit staat, wordt de volgende financiële informatie over een project verborgen:

 • Het hele financiële info-gedeelte in de zijpanelen en projectinfo
 • Prijs
 • Kosten
 • Marge
 • Budget
 • Kostenbudget
 • Tooltips i.v.m. berekening
 • Facturatiemethode
 • Eenheidsprijs
 • Eenheidskost
 • De inzichten-widgets bij projectinfo
 • Kolom gefactureerd bedrag
 • Kolom facturatiestatus
 • Actie-menu custom gebruikerstarieven


Opmerking: Deze instelling heeft geen betrekking op custom fields.


Kosten op een project

Je kan ook de toegang tot de widget 'Marge' uitschakelen in een project, door de slider 'Kosten op projecten weergeven' uit te schakelen:


Als de slider uit staat, ziet de gebruiker enkel 'Verbruikt budget' en 'Geregistreerde tijd' op de Projectinfo-pagina:Rollen binnen een project

Nadat je de toegangsrechten voor de projectmodule hebt ingesteld, kan je bepalen welke rol een gebruiker binnen elk project moet hebben.

 1. Ga naar een project
 2. Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek
 3. Kies voor Voorkeuren beheren
  Opmerking: dit menu is enkel zichtbaar voor admins en huidige verantwoordelijken van het project

 4. Er opent een nieuw dialoogvenster waarin je de toegangsrechten voor het project kan instellen:
  • Enkel verantwoordelijken (standaard geselecteerd)
   Belangrijke opmerking: zelfs als de toegangsrechten op 'Enkel verantwoordelijken' staan, kunnen niet-verantwoordelijken nog steeds wijzigingen aanbrengen als ze 'beheerdertoegang tot alle projecten' hebben via de gebruikersrechten.
  • Verantwoordelijken en medewerkers
  • Iedereen

 5. Als je een projectverantwoordelijke of een admin bent, of je hebt bewerkingsrechten, dan kan je de volgende acties uitvoeren:
  • De velden in de projectheader bewerken
  • De projecttitel bewerken
  • De velden in projectinfo bewerken
  • In de tab Facturen: klikken op de knop 'Factuur toevoegen' om het project te factureren
  • Een project verwijderen
  • Een kleurcode aan het project toewijzen

 6. Voor gebruikers zonder bewerkingsrechten:
  • De velden in de header, de projecttitel en de projectinfo-velden zijn 'view only'
  • Het is niet mogelijk om een factuur aan het project toe te voegen
  • Het is niet mogelijk om een project te verwijderen of er een kleurcode aan toe te kennen
  • Een tijdregistratie toevoegen is echter nog steeds mogelijk
  • Filteren op werktype of medewerkers is ook nog steeds mogelijk