Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.


Wanneer je een project toevoegt aan Teamleader Focus kan je definiëren hoe je het wil factureren aan je klant. Je kan een facturatiemethode kiezen voor het hele project, voor de groep of voor een specifiek item (taak of materiaal). Lees er hier alles over.


Enkele definities

 • Budget = Dit is het geschatte budget voor het project dat door de klant is ingesteld.
 • Kostenbudget = Dit is het geschatte budget voor het project dat je zelf hebt vastgesteld.
 • Prijs = Dit is wat de klant gaat betalen.
 • Kost = Dit is wat het project gaat kosten, gebaseerd op de interne kostprijs van de medewerker(s) gekoppeld aan het project. Dit kan worden ingesteld bij Instellingen > Gebruikers. Meer informatie vind je hier.


Standaard facturatiemethode voor projecten

Allereerst kan je een standaard facturatiemethode instellen voor al je projecten. Ga naar Instellingen > Projecten:


 • Standaard staat deze methode op 'Time en materials', maar je kan hier een andere optie selecteren.
 • Na het instellen van de standaardmethode zullen alle nieuw aangemaakte projecten standaard deze facturatiemethode hebben, ook wanneer je een offerte of deal omzet in een project.
  • Als je bv. een offerte omzet in een project met een fixed price, dan zal de prijs van een offerte de exacte prijs van het project zijn.

Facturatiemethode voor een project

 • Time & materials: De standaard facturatiemethode voor een project, gebaseerd op alle tijd en materialen in een project. De 'Prijs' is gebaseerd op de som van alle onderliggende prijzen. Als je het project factureert, geeft de factuur alle factureerbare tijd en materiaal weer.
 • Fixed price: Er wordt een vaste prijs voor het hele project ingesteld. Onderliggend werk zal geen individuele prijs hebben, maar in plaats daarvan 'Verbruikt budget'. Het is nog steeds mogelijk om prijs toe te voegen "bovenop" de vaste prijs van een project. Zelfs als je met een vast budget werkt en de geregistreerde tijd niet als zodanig factureert, kunnen deze budgetberekeningen nog steeds nuttig zijn - of het nu voor interne rapportage is, of om te controleren of het budget dat je in eerste instantie hebt opgesteld realistisch was.
 • Niet-factureerbaar: Het hele project is niet-factureerbaar. Er zijn geen prijzen of facturatie-opties. Kosten en hun relatie met het 'Kostenbudget' worden belangrijker om in de gaten te houden.


Welke velden zichtbaar zijn in de projectheader hangt volledig af van de gekozen facturatiemethode. Bv. voor 'Fixed price' en 'Niet-factureerbaar' zal het veld 'Budget' niet zichtbaar zijn. 


Facturatiemethode voor een groep

De groepen die je later toevoegt hebben standaard dezelfde facturatiemethode als het project, maar dat kan je natuurlijk wijzigen door de groep te bewerken. Facturatiemethodes voor groepen werken op dezelfde manier als Projectfacturatiemethodes, met de toegevoegde methode van Project fixed price.

 • Time & materials: De prijs is gebaseerd op de som van alle onderliggende prijzen.
 • Fixed price: Er wordt een vaste prijs voor de hele groep ingesteld. Onderliggend werk zal geen individuele prijs hebben, maar in plaats daarvan 'Verbruikt budget'. Het is nog steeds mogelijk om prijs toe te voegen "bovenop" de vaste prijs van een project. 
 • Project fixed price: De prijs is al opgenomen in de vaste prijs van het project. 'Verbruikt budget' is gebaseerd op het externe tarief en is puur indicatief. (Dit is enkel beschikbaar als het project de facturatiemethode fixed price heeft).
 • Niet factureerbaar: De hele groep is niet-factureerbaar. 


Facturatiemethode voor taken en materialen

Taken

Je kan ook de facturatiemethode voor een specifieke taak opgeven:

 • Gebruikerstarief: Prijs is gebaseerd op het tarief van de gebruikers die tijd hebben geregistreerd.
 • Werktypetarief: Prijs is gebaseerd op het tarief van het werktype.
 • Custom tarief: Prijs is gebaseerd op een aangepast tarief voor de taak.
 • Fixed price: Prijs van de taak staat vast en is niet afhankelijk van het tarief of de geregistreerde tijd.
 • Project fixed price: Prijs is al opgenomen in de vaste prijs van het project. Verbruikt budget is gebaseerd op het externe tarief en is puur indicatief. (Dit is enkel beschikbaar als het project de facturatiemethode fixed price heeft).
 • Niet-factureerbaar: Deze taak kan niet worden gefactureerd en heeft daarom geen prijs.


Materialen

Je kan ook de facturatiemethode voor een specifiek materiaal opgeven:

 • Stukprijs: De prijs is gebaseerd op de stukprijs van een materiaal en de hoeveelheid.
 • Fixed price: Prijs van het materiaal ligt vast en is niet afhankelijk van de stukprijs of hoeveelheid.
 • Project fixed price: Prijs is al opgenomen in de vaste prijs van het project. Verbruikt budget is gebaseerd op het externe tarief en is puur indicatief. (Dit is enkel beschikbaar als het project de facturatiemethode fixed price heeft).
 • Niet-factureerbaar: Dit materiaal kan niet worden gefactureerd en heeft daarom geen prijs.Meer informatie over het factureren van je project vind je hier.