We hebben onze Servicevoorwaarden en onze Verwerkersovereenkomst geüpdatet. 


Het gaat hoofdzakelijk om cosmetische verbeteringen om de consistentie en leesbaarheid van de Servicevoorwaarden en Verwerkersovereenkomst te verbeteren.


  • In de definities hebben we een aantal begrippen gewijzigd om ze meer in lijn te brengen met de terminologie die we gebruiken in ons supportcentrum en in de Teamleader Focus-tool.
  • We hebben in de Servicevoorwaarden ook het begrip ‘Gebruikerslicentie’ toegevoegd om het verschil met een ‘Gebruikersaccount’ te verduidelijken. Dit is belangrijk omdat de prijs van je abonnement gebaseerd is op het aantal gebruikerslicenties dat je hebt aangekocht, niet op het aantal gebruikersaccounts dat effectief in gebruik is. Je betaalt dus voor alle gebruikerslicenties, ongeacht of je ze aan een specifieke gebruiker hebt toegewezen. 
  • Nieuwe klanten zullen vanaf nu bepaalde Boosters op voorhand kunnen bestellen. Om dit te ondersteunen hebben we enkele relevante bepalingen toegevoegd, bijvoorbeeld over annulering en facturatie.
  • We hebben onder artikel 4.5 in de Servicevoorwaarden een aantal zaken toegevoegd over de credits die je kan aankopen voor je Teamleader Focus-portefeuille.  
  • Onder de sectie ‘Persoonsgegevens en Privacy’ (zie artikel 11 in de Servicevoorwaarden) hebben we het onderscheid tussen onze rol als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘gegevensverwerker’ nog begrijpelijker uitgelegd aan de hand van de nieuwe begrippen ‘Persoonlijke Klantaccountgegevens’ en ‘Persoonlijke Klantaccountinformatie’.


De nieuwe voorwaarden treden automatisch in werking en vervangen alle eerdere versies van de servicevoorwaarden en verwerkersovereenkomst. Er is geen enkele actie van jouw kant vereist. 


Wil je alles nog eens in detail nalezen? Je kan de servicevoorwaarden en de verwerkersovereenkomst terugvinden in je gebruikersaccount door op het gebruikersicoontje in de rechterbovenhoek te klikken en naar het tabblad 'Juridische Informatie' te gaan.