Af en toe heeft iedereen wel eens wat vrije dagen nodig. Bij het aanvragen van verlof in Teamleader Focus kan het echter voorkomen dat je de foutmelding 'Je verlofaanvraag conflicteert met verlofinstellingen' krijgt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Welke dat zijn worden in dit artikel uitgelegd.


Verlof kan enkel worden aangevraagd voor een dag die nog niet in een andere plaats in Teamleader Focus als dusdanig werd ingesteld. De volgende instellingen moeten worden gecontroleerd om de foutmelding op te lossen:


  • De verlofaanvraag overlapt met een vrije dag of met een deel van een vrije dag die al werd ingesteld in het weekschema van de gebruiker (Instellingen > HR > Klik op de blauwe naam van de gebruiker)
  • De foutmelding kan erop wijzen dat je bijvoorbeeld 5 dagen op voorhand verlof probeert aan te vragen, maar dat er in Instellingen > HR een aanvraagtermijn van minstens 7 dagen voor dit verloftype werd ingesteld. 
  • Het verloftype (Instellingen > HR)dat je wilt gebruiken is niet langer geldig (Geldig vanaf - Geldig tot). Je moet hier een nieuw vakantietype aanmaken dat geldig is voor het nieuwe jaar.
    • De geldigheidsperiode van de algemene vakantietypes kan echter per gebruiker worden overschreven. Wanneer je op de blauwe naam van een gebruiker klikt kom je terecht op hun persoonlijke pagina. Het kan zijn dat het verloftype dat je wilt gebruiken voor deze gebruiker verlopen is. Je moet de periode verlengen om het verloftype weer geldig te maken.
  • De gekozen datum is al ingekleurd in de agenda van de gebruiker, dus de verlofdag werd al aangevraagd of goedgekeurd.


Meer informatie in verband met het instellen van verlof en het aanvragen van verlof kan in ons supportcentrum worden gevonden.