Het kan gebeuren dat je een taak, call of afspraak hebt die nog niet werd ingepland. Je wil natuurlijk ook voor die zaken tijd registreren. Niet enkel om in orde te zijn met je timesheets, maar ook om de tijd door te kunnen factureren naar je klant.


Met Teamleader Focus kan je heel eenvoudig tijd registreren voor niet-geplande items. 


Voor taken

Er zijn twee eenvoudige manieren om tijd te registreren op taken:

 1. Ga naar je Agenda > Taken en klik op de taak waar je tijd op wil registreren. Klik meteen op Tijdregistratie, het is niet nodig om de taak eerst te voltooien.
 2. Registreer tijd met onze Time Tracker-functionaliteit
  • Klik op de timer rechtsboven in Teamleader
  • Kies de taak waarop je tijd wilt registreren


Voor afspraken en calls (en taken)

 1. Hiervoor ga je naar "Timesheets" en klik je op Tijdregistratie toevoegen > Enkele tijdregistratie toevoegen of op het timersymbooltje naast de dag waarop je de taak, call of afspraak hebt voltooid.
 2. Op het volgende scherm kan je de klant, datum, het tijdstip en het werktype bepalen. Wanneer je de lijst met werktypes openvouwt, zie je alle types die je toegevoegd hebt onder Instellingen > Agenda, maar ook de types "Afspraak" en "Telefoongesprek".
  1. Wanneer je "Telefoongesprek" kiest, wordt de weergave gewijzigd. Je kan nu naast de datum en het tijdstip ook een beschrijving en een gespreksresultaat toevoegen.
  2. Als je voor "Afspraak" kiest, wordt de weergave gewijzigd. Je kan nu ook een datum en tijdstip toevoegen, en eventueel een rapport aanmaken van de afspraak.
  3. Als je één van de werktypes selecteert, kan je naast datum en uur ook een beschrijving toevoegen.