Omdat je met Teamleader Focus verschillende lay-outvarianten voor je documenten kan maken, wil je deze varianten misschien van tijd tot tijd opschonen. Hier komt het archiveren van lay-outvarianten van pas. Lees er hier alles over!


Een variant archiveren

  • Ga naar Instellingen > Document lay-out
  • Klik op het archiveringsicoontje naast de lay-outvariant die je wil archiveren:


Wat je moet weten

  • Wanneer je op archiveren hebt geklikt wordt een waarschuwing getoond dat deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt. Een lay-outvariant achteraf herstellen is dus niet mogelijk.
  • Het permanent verwijderen van een lay-outvariant is niet mogelijk. De variant bestaat nog steeds op de achtergrond, maar is niet meer zichtbaar in je document lay-outinstellingen of in een van de dropdownmenu's bij het selecteren van templates. Als de variant echter nog ergens wordt gebruikt (bijvoorbeeld op een offerte of een factuur), zie je deze nog steeds in de lijst:
    Het archiveren van een variant heeft geen invloed op je documenten, omdat de variant nog steeds gebruikt wordt voor die documenten.

  • Elke lay-outvariant kan worden gearchiveerd, behalve de eerste variant die werd aangemaakt bij het aanmaken van je account.
  • Het is mogelijk dat de standaardtemplates voor verschillende documenttypes zich in verschillende varianten bevinden.

    De standaard documenttemplate binnen een variant wordt aangegeven met een label 'Standaard'. Als je een variant probeert te archiveren die een standaardtemplate bevat, krijg je een waarschuwing om de standaardtemplate voor dat document te wijzigen voordat je de variant archiveert. Met andere woorden: je kan een variant niet verwijderen als deze ergens een standaardlabel bevat.