Gebruik je meer dan één soort offerte of factuur? Kan perfect. Dat is afhankelijk van de diensten die je aanbiedt, of de informatie die je wil meegeven per klant. Voor die situaties maakt Teamleader Focus het mogelijk om verschillende lay-outvarianten toe te voegen voor je documenten.


Om een nieuwe variant toe te voegen, ga je naar Instellingen > Document lay-out > Extra lay-outvariant maken.


Vervolgens kan je deze variant een naam geven, zodat je de verschillende varianten makkelijk uit elkaar kan houden. Let erop dat de standaardvariant altijd eerst staat, en dat de volgorde van de andere varianten gebaseerd is op de datum waarop ze aangemaakt zijn. Dit betekent dat de nieuwste variant altijd onderaan staat.


Zodra je meer dan één lay-outvariant hebt, kan je steeds tussen die lay-outs kiezen wanneer je een offerte, factuur enz. aanmaakt. Standaard wordt steeds de eerste (originele) variant gekozen. Opmerking: Je kan een andere lay-out als standaard instellen door te navigeren naar Instellingen > Document lay-out > Klik op de template die je als standaard wil instellen > Instellen als standaardlay-out


Wil je je lay-outvarianten opschonen? Dan kan je ze archiveren. Lees er hier alles over.