Wanneer je onze tool gebruikt, voer je persoonsgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) van klanten, leads, zakenpartners enz. van je bedrijf of organisatie ("contacten") in in je account. Je verzamelt en gebruikt hun persoonsgegevens voor je eigen doeleinden, bijvoorbeeld om je diensten aan te bieden. Jij bent de verwerkingsverantwoordelijke in dit geval.


Wij maken het beheer van de gegevens van je contacten mogelijk via onze tool. Wanneer je hun persoonsgegevens in je account invoert, deel je deze gegevens met ons. Het is onze taak om deze gegevens voor jou beschikbaar en veilig te houden. Dat maakt ons hier de gegevensverwerker.

Als verwerkingsverantwoordelijke ben je onder de GDPR verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten met al je gegevensverwerkers. Om je te helpen aan die wettelijke verplichting te voldoen, hebben wij ervoor gezorgd dat er een verwerkersovereenkomst is.


In de verwerkersovereenkomst lijnen we onze respectievelijke verantwoordelijkheden af (van jou als verwerkingsverantwoordelijke en ons als gegevensverwerker).


De verwerkersovereenkomst bevat o.a.: 

  • een algemeen overzicht van de persoonsgegevens die we namens jou verwachten te verwerken;
  • een lijst met de verschillende technische en organisatorische maatregelen die we nemen om de veiligheid van je data en de betrouwbaarheid van onze software te waarborgen; 
  • een duidelijke en welomlijnde procedure in het geval van een datalek; en
  • afspraken omtrent de verwijdering van je data wanneer je contract met ons eindigt.