Je Teamleader Focus-account heeft enkele standaard werktypes, maar je kan ook je eigen werktypes toevoegen. Lees er alles over in dit artikel.


Eerst en vooral kan je je eigen werktypes aanmaken via Instellingen > Agenda > Werktypes > +. 

  1. Geef je werktype een naam
  2. Voeg een externe uurprijs toe voor je werktype
    ! Deze functionaliteit is niet beschikbaar in ons GO-pakket, omdat je tijdregistratie nodig hebt om werktypes te kunnen factureren.
  3. Als je klikt op Geavanceerde opties, kan je ook een kleur aan je werktype toewijzen. Dit zal de kleur zijn die wordt weergegeven als je een taak van dit werktype inplant.


Standaard werktype bij toevoegen nieuwe taak

In ons GO-pakket is het standaard werktype dat wordt weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe taak het eerste werktype (alfabetisch opgelijst) in je lijst.


In alle andere pakketten is het standaard werktype dat wordt weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe taak afhankelijk van het werktype waar je het laatst tijd voor registreerde in Teamleader Focus. Dit werktype zal daarom automatisch worden voorgesteld wanneer je een nieuwe taak maakt.