Slaagkans toevoegen aan je deals


Als je een nieuwe deal aanmaakt of een bestaande deal bewerkt (via het potloodje naast 'Details' op je dealpagina) zal je een veldje met de naam 'Slaagkans (%)' terugvinden.

Standaard is de slaagkans voor nieuwe deals 5 procent, maar je kan dit aanpassen naar je eigen verwachtingen.


De slaagkans toevoegen aan je deal is vooral handig wanneer je gebruik maakt van het forecast-overzicht in Teamleader Focus. De berekeningen voor het forecast-overzicht van de deals zijn vooral op de slaagkans van de deals gebaseerd. Bovendien kan je met het forecast-overzicht eenvoudig het percentage van de slaagkans in een paar klikken aanpassen.

Lees dit artikel om er meer over te weten te komen.

Hoe wordt het aanvaardingspercentage berekend?

  • Ga naar Statistieken > Pipeline > selecteer een bedrijfsentiteit en een pipeline.
  • Bij 'Calculation' vind je het woord 'gewogen'. Je kan dit ook veranderen naar 'absoluut'. Absoluut geeft de totale waarde van al je lopende deals weer.

Wat betekent gewogen? De gewogen waarden worden berekend op basis van de slaagkans van je deals. In andere woorden is dit gelijk aan de totale waarde van je pipeline (alle lopende deals) vermenigvuldigd met de slaagkans. Dit gewogen aantal is ook een belangrijk deel van het eerder vermelde forecast-overzicht. In het forecast-overzicht kan je een uitgebreider overzicht terugvinden van het verwachte bedrag dat zal geclosed worden in de huidige maand of in de komende 2 maand.

Meer info kan je hier vinden.


- Wanneer je de statistieken van de deals bekijkt en de aanvaarde deals selecteert, kan je onderaan het 'aanvaardingspercentage' zien. Dit percentage houdt rekening met alle afgesloten deals, zowel aanvaarde als geweigerde deals. Het berekent het aantal deals dat je hebt gewonnen in verhouding tot het aantal aangemaakte deals. Dat kan interessant zijn om je algemene verkoopproces te beoordelen, want het aanvaardingspercentage geeft weer hoe waarschijnlijk het is dat je team nieuwe deals sluit in de geselecteerde periode.


Het pijltje net eronder toont de evolutie van het percentage in vergelijking met de vorige periode. Als het percentage verbeterd is, verschijnt er een groen pijltje naar boven naast het cijfer. Een rood pijltje naar beneden wijst op een lager aanvaardingspercentage.