In Teamleader Focus zijn er twee manieren om de rechten binnen een project te bepalen. Je kunt ofwel de toegang tot projecten beperken, ofwel verschillende functies toewijzen binnen een project.


Toegangsrechten voor projecten

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Medewerkers'.
 2. Klik op de drie puntjes naast de naam van de medewerker. Voor beheerders van je Teamleader Focus-account is dit niet mogelijk, want hun rechten kunnen niet worden beperkt.
 3. Als de schuifknop naast 'Projecten' op 'Ja' staat, zie je direct onder 'Projectplanning' het keuzemenu 'Toegang'.
 4. Kies de toegangsrechten voor deze gebruiker:
  • Toegang tot alle projecten: deze collega kan alle projecten zien.
  • Volgens deelname: deze collega kan alleen de projecten zien waarin hij/zij een deelnemer of eindverantwoordelijke is.
  • Beheerder-toegang tot alle projecten: deze collega heeft toegang tot alle projecten met de rechten van een eindverantwoordelijke.
 5. De 'Winst op projecten'-slider laat je toe toegang te deactiveren tot de winst-functie in projecten.
 6. De Externe kosten-slider laat je toe om toegang te geven of toegang te ontzeggen tot de externe kosten van een project.


Functies binnen een project

Binnen elk project bestaan er twee verschillende functies:


Eindverantwoordelijke: heeft toegang tot alle projectgegevens en kan het verbruikte budget en de facturen bewerken.


Deelnemer: kan de fases, externe kosten (als de slider in Instellingen > Medewerkers aan staat) en de bijbehorende tijdregistratie bekijken. Hij/zij kan deze echter niet bewerken.
De vooruitgang van het verbruikte budget ziet deze persoon niet.


Je kunt beslissen wie de kosten van een project kan beheren. Ga daarvoor naar Instellingen > Projecten > Voorkeuren > Beperk toegang tot financiële informatie op projecten


In het geval dat je de kosten wilt verbergen voor je medewerkers, moet je naast het aanzetten van bovenvermelde slider ook de toegang tot de facturatiemodule voor de medewerkers in kwestie deactiveren. Bekijk dit artikel voor meer informatie daarover.

 • Als een deelnemer toegang heeft tot externe kosten en tot de facturen = hij of zij kan alle externe kosten zien
 • Als een deelnemer toegang heeft tot externe kosten maar niet tot de facturen = hij of zij kan enkel de eigen externe kosten zien.


In het geval dat je de kosten wilt tonen aan je medewerkers, moet je de slider uitschakelen:

 • Als een deelnemer toegang heeft tot externe kosten en tot de facturen = hij of zij kan alle externe kosten zien
 • Als een deelnemer toegang heeft tot externe kosten maar niet tot de facturen = hij of zij kan nog steeds alle externe kosten zien


Lees dit artikel voor meer informatie over budgetbeheer op projecten en wie toegang heeft tot 'Verbruikt budget'


Doe het volgende om te zien welke deelnemer welke functie heeft:

 1. Ga naar het betreffende project.
 2. Klik op de tab Projectinfo in de header en scrol naar beneden tot aan "Medewerkers".
 3. Onder de naam van elke deelnemende collega zie je ofwel 'Deelnemer' ofwel 'Eindverantwoordelijke' staan. Wanneer je een nieuwe collega toevoegt aan een project, kun je ook steeds kiezen tussen beide functies.


Opmerkingen

 • De collega waaraan het project is toegewezen, is automatisch een eindverantwoordelijke.
 • De collega waaraan een fase is toegewezen, is standaard een deelnemer. Hij/zij is echter wel verantwoordelijk voor de toegewezen fases.
 • Zowel eindverantwoordelijken als deelnemers kunnen de tijdregistratie van een project bijhouden. Enkel administrators kunnen de tijdregistratie wijzigen. 
 • Alleen admin-gebruikers kunnen projecten verwijderen.