We hebben onze Servicevoorwaarden en onze Verwerkersovereenkomst geüpdatet. De nieuwe voorwaarden treden in werking op 1 december 2022. Lees hier wat er verandert en waarom. 


Waarom deze update? 

Om twee belangrijke redenen eigenlijk:

 1. Vanaf 1 december loopt de uitgebreide gratis proefperiode voor onze gloednieuwe customer meeting add-on op z’n einde. Vanaf dan geldt dat klanten die ook na het uitproberen van de add-on gebruik willen blijven maken van de uitgebreidere versie van de add-on (‘Beyond’) hun licentie moeten upgraden. Om deze add-on te kunnen aanbieden, moeten we uiteraard ook de nodige bepalingen toevoegen aan onze servicevoorwaarden. Aangezien we extra persoonsgegevens zullen verwerken van klanten die de add-on gebruiken, hebben we ook onze verwerkersovereenkomst bijgewerkt.
 2. Verder zijn we sinds juni 2022 deel van de Visma groep. Het is belangrijk dat dit ook contractueel weerspiegeld wordt. Om die reden zal je de naam ‘Visma’ vanaf nu hier en daar zien opduiken in onze voorwaarden. 


De nieuwe voorwaarden gaan automatisch in op donderdag 1 december 2022 en vervangen alle eerdere versies van de servicevoorwaarden en verwerkersovereenkomst. Er is geen enkele actie van jouw kant vereist. 


Wat verandert er concreet? 

Naast een aantal cosmetische verbeteringen zijn dit de voornaamste wijzigingen:


 • In de Servicevoorwaarden:
  • In de definities hebben we het begrip ‘Customer Meeting Add-On’ toegevoegd om in de voorwaarden - waar nodig - specifiek te kunnen verwijzen naar de add-on. Ook voegden we het begrip ‘Teamleader Software’ toe om te kunnen verwijzen naar de Teamleader Focus tool en de add-on gezamenlijk.
  • We hebben verduidelijkt dat de klant geen herroepingsrecht heeft voor wat betreft de de add-on (zie artikel 2.4).
  • We voegden een sectie toe die gaat over de gratis proefperiode van de add-on (zie artikel 3.2).
  • We verduidelijkten onder het deel Upgrades & Downgrades (zie artikel 4.4) hoe je de betaalde versie van de add-on kan activeren, hoe je extra gebruikers kan toevoegen op de add-on en wat dat betekent voor je licentie. Omgekeerd leggen we ook hoe je users op de add-on opnieuw kan verwijderen en hoe je helemaal terug kan overschakelen naar de gratis Basic versie. 
  • Onder de sectie ‘Persoonsgegevens en Privacy’ (zie artikel 11) hebben we het onderscheid tussen onze rol als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘gegevensverwerker’ nog begrijpelijker uitgelegd.


 • In de Verwerkersovereenkomst:
  • We hebben de definitie van ‘Persoonlijke Klantengegevens’ uitgebreid om te verduidelijken dat er bepaalde persoonsgegevens van de klant en zijn gebruikers verwerken in opdracht en ten behoeve van de klant.
  • We hebben toegevoegd dat het inschakelen van sub-verwerkers die deel uitmaken van de Visma groep en binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, kan gebeuren zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Deze partijen leven immers allemaal dezelfde strenge veiligheidsvoorschriften na.
  • Het belangrijkste is dat het overzicht van persoonsgegevens die we verwerken voor de klant is aangepast (zie Overzicht I bij de Verwerkersovereenkomst). Zo houden wij, met het aanbieden van onze Customer Meeting add-on, vanaf nu bijvoorbeeld ook opnames van video meetings bij. En aangezien dat uiteraard persoonsgegevens zijn, moeten we dit ook vermelden. Voor de duidelijkheid: we doen hier niks mee behalve deze veilig bewaren.


Wil je alles nog eens in detail nalezen? Je kan de servicevoorwaarden en de verwerkersovereenkomst terugvinden in je gebruikersaccount door op het gebruikersicoontje in de rechterbovenhoek te klikken en naar het tabblad 'Juridische Informatie' te gaan.