1. Gebruik je Chrome? Je kan je cache wissen in Chrome door deze stappen te volgen.
  2. Gebruik je Firefox? Je kan je cache wissen in Firefox door deze stappen te volgen.