Als je je scherm in Safari wil delen en je ziet de volgende melding: 'Je hebt geen toestemming gegeven om schermdelen op te starten", dan kan je dankzij de stappen in dit helpartikel het schermdelen opnieuw laten werken!


  1. Klik op Safari en selecteer 'Voorkeuren'.
  2. Klik op 'websites' en open de instellingen van scherm delen.
  3. Naast cloud.teamleader.eu wordt een venster weergegeven met de tekst 'Vragen of Weigeren'. Indien er 'Weigeren' Staat, verander dat dan in 'Vragen' door te klikken op het venster en 'Vragen' te selecteren.
  4. Vernieuw de internetpagina van de vergaderruimte. Je kan nu opnieuw je scherm delen.


Ik klikte op 'Niet toestaan' en het bericht blijft verschijnen

Indien je koos voor 'Niet toestaan' nadat je klikte op 'Scherm delen' zou het pop-upvenster opnieuw moeten verschijnen. Als dat niet het geval is, kan je de Safari-voorkeuren aanpassen, zoals hierboven stapsgewijs uitgelegd. Als het venster 'Vragen' weergeeft en je het bericht nog steeds krijgt, kan je de pagina gewoon vernieuwen. 


Na het vernieuwen van de pagina zou het pop-upvenster 'scherm delen' opnieuw moeten verschijnen.