Er zijn verschillende manieren om een project te factureren, elk met een andere invloed op de openstaande timetracking.


Er zijn twee manieren om een gewone factuur voor een project te maken. 


 1. Facturen > Timetracking factureren 
 2. Ga naar een project > Projectinfo > scroll naar beneden tot aan de paragraaf Facturen > klik op het plusteken en kies voor het type Factureer op basis van fases


Gewone facturen zorgen ervoor dat de openstaande timetracking die je hebt gefactureerd uit de lijst van ongefactureerde timetracking verdwijnt. Wanneer je nieuwe timetracking toevoegt, zal deze opnieuw in de lijst verschijnen om later te factureren. 


Er zijn vier manieren om een voorschotfactuur voor een project aan te maken. 


 1. Ga naar een project > Projectinfo > scroll naar beneden tot aan de paragraaf Facturen >Klik op het plusteken en kies voor het type Zelf opstellen
 2. Rechtstreeks vanuit de facturatiemodule: klik op Factuur toevoegen en selecteer het project
 3. De deal factureren die aan het project is gelinkt.
 4. Maak een abonnement gelinkt aan je project aan.


Voorschotfacturen zorgen er niet voor dat de ongefactureerde tijd uit de lijst verdwijnt maar ze zullen wel in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende factuur die je aanmaakt op basis van fases. Dit betekent ook dat:

 • Als je een voorschotfactuur hebt van 200 euro en je hebt ongefactureerde tijd van 150 euro, dan zal deze ongefactureerde tijd niet getoond worden bij Timetracking factureren. Volgens het systeem heb je namelijk vooraf al deze timetracking gefactureerd.
 • Wanneer het bedrag van de openstaande timetracking groter is dan de voorschotfactuur, dan zal deze wel voorgesteld worden om te facturen via Timetracking factureren.


 • Een voorbeeld: de ongefactureerde tijd van dit project zal niet voorgesteld worden via Timetracking factureren. Dit zal enkel het geval zijn wanneer het bedrag van de fase hoger is dan 400 euro, het bedrag van de voorschotfactuur.

  Om het bedrag van de fase toch te kunnen factureren, zal je de factuur moeten aanmaken via het project zelf en kiezen voor factureren op basis van fase (zoals hierboven uitgelegd).

Als je artikelen aan je factuur zou willen toevoegen en je wil niet dat de factuur als voorschotfactuur wordt gezien, dan kan je als volgt te werk gaan:

 • Voeg externe kosten toe aan je project 
 • of voeg artikelen toe aan je timetracking via de slider "Extra kosten".


 • Voeg de factuur dus niet via de facturatiemodule toe (Facturen > Factuur toevoegen)


Meer informatie over facturatievoorkeuren kan je op deze pagina vinden.