Teamleader Focus heeft geen toegang tot je financiële gegevens. De transactie en gegevensuitwisseling vindt enkel plaats tussen jou en de externe partner, waarbij Teamleader Focus op geen enkel moment toegang heeft tot deze data. Teamleader Focus streeft naar een hoge mate van transparantie, zodat je dit kan bij de Terms of Service op onze website: 


"Voor de verwerking van haar betalingen maakt TEAMLEADER FOCUS gebruik van de diensten van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform exploiteren. De online betalingen worden tot stand gebracht met behulp van beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe beheerder van het betalingsplatform, die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.


De financiële gegevens van de Klant die deze ingaf in het kader van een online betaling, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de desbetreffende financiële instellingen. TEAMLEADER FOCUS heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant."


Betalingen en kaartinformatie worden momenteel behandeld door Stripe. Stripe werd geauditeerd door een onafhankelijke PCI-gekwalificeerde veiligheidscontroleur (QSA) en is erkend als PCI Level 1 Serviceprovider. Dit is het meest strikte niveau van certificering beschikbaar in de betaalsector. 


Meer informatie over veiligheidsmaatregelen bij Teamleader Focus vind je op de beveiligingssectie van onze website