Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens zijn alle data over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonlijk gegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • Adres

 • Geslacht en nationaliteit

 • Bankgegevens

 • Medische informatie

 • Alle gegevens met betrekking tot persoonlijke interesses

 • Een e-mailadres zoals naam.achternaam@bedrijf.com

 • Websitegedrag

 • Identificatienummers van bankkaarten of identiteitskaarten

 • Locatiegegevens (bijvoorbeeld: de functie voor locatiegegevens op een smartphone) 

 • Een Internet Protocol (IP)-adres

 • Een cookie-ID

 • De advertentie-ID van je mobiele telefoon (het unieke ID-nummer voor elk mobiel toestel dat advertentienetwerken gebruikt om doelgerichte advertenties weer te geven) 

Opmerking: Ook foto's vallen onder persoonlijke gegevens. Je mag daarom geen foto's delen zonder de toestemming van de betrokkene. 


Hou er ook rekening mee dat gevoelige persoonlijke gegevens een speciale categorie vormen, die nog meer bescherming krijgt. Hieronder valt medische informatie, gegevens over etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschappen of genetische en biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken). Financiële gegevens worden niet als gevoelige gegevens beschouwd. Als een bedrijf gevoelige gegevens verwerkt, moeten aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen worden.