Betrokkene of datasubject

Een betrokkene ben jij of ik, is jouw klant, je lead en elke andere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon met wie de persoonlijke gegevens verband houden.  


Gegevensbeheerder of data controller

De gegevensbeheerder bepaalt wat met de data gebeurt. Deze entiteit bepaalt dus het doen en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als Teamleader Focus-klant ben jij bijvoorbeeld de gegevensbeheerder van alle data die je in Teamleader Focus invoert. Het is jouw keuze om die gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld om een e-mail te verzenden of om een klant te bellen. Hetzelfde geldt voor ons. Wij zijn de gegevensbeheerder van jouw klantgegevens: we voegden jou en al onze andere klanten toe aan ons CRM-systeem. Wij bepalen of we jouw e-mailadres gebruiken om product updates te communiceren, of we kunnen factuur verzenden naar de account van je admin. 


Mede-gegevensbeheerder

Een entiteit die samen met een andere beheerder de doeleinden en middelen van de dataverwerking bepaalt. 


Gegevensverwerker of data processor

Aan de andere kant hebben we de gegevensverwerker, die de gegevensverwerking enkel faciliteert. Deze entiteit verwerkt gegevens in naam van en volgens de instructies van de gegevensbeheerder en houdt daar een getailleerd archief van bij. In het geval van Teamleader Focus zijn wij dus gegevensverwerker van de data die jij in Teamleader Focus ingeeft. Wij bieden je de mogelijkheid om die gegevens vervolgens ook te gebruiken. Omdat je je data in ons platform bewaart, moeten wij de veiligheid van je gegevens bewaken. Toch is het belangrijk om te weten dat wij geen invloed hebben op de data die jij in Teamleader Focus ingeeft en wat daarmee gebeurt - dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. 


Sub-verwerkers

Sub-verwerkers zijn verwerkers die door de hoofdverwerker worden ingeschakeld. In het geval van Teamleader Focus zijn onze sub-verwerkers gegevensverwerkers die we inschakelen om je gegevensopslag mogelijk te maken: specifiek is dat Amazon. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de servers van Amazon de principes van de GDPR navolgen. Daarom tekenen we een Data Processing Agreement (overeenkomst voor dataverwerking) met Amazon. Dit garandeert dat Amazon de GDPR-regels volgt, zodat wij je een veilig platform kunnen aanbieden! Dit telt echter enkel voor sub-verwerkers waarbij we zelf kiezen voor een samenwerking. Kies je om ander sub-verwerkers te gebruiken in combinatie met Teamleader Focus, bijvoorbeeld Mailchimp? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om een DPA met hen af te sluiten. 

 

Bedrijven kunnen zowel gegevensbeheerders als gegevensverwerker zijn: elke verwerker is automatisch ook een beheerder, maar niet elke beheerder is een verwerker. Teamleader Focus is bijvoorbeeld een verwerker van de data die jij in je Teamleader Focus-account ingeeft en als een beheerder verzamelen we gegevens van onze eigen klanten.