Met een centrale inbox krijgen jij en je team toegang tot één gedeelde mailbox. Op die manier kan je je support stroomlijnen, maar ook bedrijven helpen zonder traditionele supportkanalen.


Hoe dat kan? Het achterliggende idee is dat iedereen ontvangen e-mails/tickets kan bekijken, beantwoorden, doorgeven aan de juiste verantwoordelijke en dat ze altijd toegewezen worden aan de juiste contactpersoon of de juiste onderneming in je CRM. Het gekoppelde e-mailadres hoeft niet gelijk te zijn aan je supportadres, het kan ook je info-adres zijn of het e-mailadres dat je gebruikt voor je administratie. Verder kan de centrale inbox gebruikt worden als intern communicatiemiddel om de samenwerking te bevorderen.


Klik hier om het volgende deel over centrale inbox te lezen: Getting started: Hoe kan je starten met de centrale inbox?