Stap 1: BOBLink en BDE


Om facturen te kunnen exporteren naar Bob, heb je naast Bob zelf ook het programma BOBLink nodig. Indien je dit nog niet hebt, kan je contact opnemen met je verdeler.  


Om BOBLink te gebruiken heb je ook een BDE nodig, ook dit kan je verkrijgen bij de verdeler. Het installeren van de BDE zorgt ervoor dat BOBLink bruikbaar wordt. Het installeren van de BDE is eenvoudig: gewoon Setup.exe uitvoeren. Na afloop zal je in je configuratiescherm zien dat BDE Administrator erbij gekomen is. Hierdoor weet je dat BDE goed geïnstalleerd werd.Stap 2: BOB.ini


Om verder te gaan is het belangrijk te weten wat de installatiefolder en datafolder is. Deze kan je vinden door in Bob op het vraagtekentje te klikken, en voor "Info" te kiezen, in dit voorbeeld is de installatiefolder dus c:\b50adsdemo, en de datafolder c:\b50adsdemo\data.In de installatiefolder rechterklik je op het bestand "BOB.ini" en kies je voor "bewerken". Het bestand zal er ongeveer als volgt uitzien:


[VERSION] <br>UserPriority=YES<br>DefaultLang=NLB

[DIR]<br>COMMONDATA=c:\b50adsdemo\data\COMMON <br>METADATA=c:\b50adsdemo\METADATA

DEFAULTFOLDERDATA=c:\b50adsdemo\data

COMMUNICATION=c:\b50adsdemo\data\COMMON\COMMUNICATION

<strong>LINK=c:\b50adsdemo\data\link</strong>

[980000]

PROFIDUC=YES

FOLDERGEST=NO

[OPTIONS]

PROFIDUC=YES

FOLDERGEST=NO

CONFIRMCLOSE=NO


Als de regel in vet niet aanwezig is, moet je die toevoegen. Het link-pad bestaat uit je datafolder met erna "\link".

Stap 3: BATCH-scripts aanpassen


Om klanten en facturen te importeren voorzien we 2 batch-scripts. Een zip-file met de 2 bestanden kan je  hier downloaden. Na het uitpakken van de bestanden kan je ze aanpassen door erop te rechterklikken en te kiezen voor "bewerken".

De bestanden zien er als volgt uit, beide bestanden moeten op dezelfde manier aangepast worden:

C:\b50adsdemo\BOBLINK.exe /CIE=DOSSIER_CODE /USR=USERNAME_CODE /LOG=Foutenlog_facturen.log /MOD=ENTRYSAL /HDF=Sales.txt /LNF=Sales_detail.txt /INTEMP

C:\b50adsdemo\BOBLINK.exe /CIE=DOSSIER_CODE /USR=USERNAME_CODE /LOG=Foutenlog_klanten.log /MOD=CUSTOMER /MNF=Sales_customers.txt


"C:\b50adsdemo" vervang je door het pad naar je installatiefolder. Je kunt best ook eens controleren dat het bestand "BOBLink.exe" zich daar effectief in bevindt. DOSSIER_CODE vervang je door de dossiercode en USERNAME_CODE vervang je door je gebruikerscode. Beide codes zie je als je inlogt in Bob, in onderstaand geval wordt dit dus: /CIE=IF /USR=JANDe batch-scripts worden op een speciale locatie opgeslagen. Hiervoor maak je in je datafolder de map "LINK", met daarin nog een map met als naam de code van je dossier. Daarin plak je dan de .bat bestanden. Voor dit voorbeeld zien de paden van de bat-bestanden er dus als volgt uit:

C:\b50adsdemo\data\LINK\IF\Import_facturen.bat<br>C:\b50adsdemo\data\LINK\IF\Import_klanten.bat<br>


Stap 4: Facturen en klanten exporteren uit Teamleader Focus


Artikel: Facturen en klanten exporteren uit Teamleader Focus


Stap 5: Facturen en klanten importeren in Bob


In dezelfde map waar de bat-bestanden zich bevinden, plaats je de bestanden uit de zip-file. Daarna voer je eerst Import_klanten.bat uit, als de import goed verloopt verschijnen er 2 schermen:


Als er slechts 1 venster verschijnt is het pad naar je installatiefolder wellicht niet goed ingesteld in de bat-files. 


Verschijnen er 2 vensters, en ook een foutenlogbestand (Foutenlog_klanten.log), dan is er iets misgelopen, en in dat log-bestand vind je meer informatie. Er kan bijvoorbeeld een fout gebeuren als er een dagboek niet gevonden wordt, een boekjaar nog niet bestaat of al afgesloten is. Als je de foutboodschap niet begrijpt, neem je best contact op met ons en stuur dan het log-bestandje door.

Eens de klanten geïmporteerd zijn en je geverifieerd hebt dat de klanten effectief aanwezig zijn in Bob, kan je de facturen importeren door Import_facturen.bat uit te voeren. Dit werkt op dezelfde manier als de import van de klanten.


Opmerking: Facturen in een andere munteenheid zullen geëxporteerd worden in de munteenheid verbonden aan de account. Dit betekent dat facturen die bijvoorbeeld in US Dollar zijn aangemaakt in een account met als munteenheid euro, zullen worden geëxporteerd in euro.