Je werk factureren kan op verschillende manieren. Dit is een cruciaal aspect wanneer je de structuur van je project bepaalt.


Als je een nieuw project aanmaakt, kan je kiezen tussen meerdere facturatievoorkeuren op verschillende niveau's. Deze zullen worden besproken in dit artikel. De factureerbare geregistreerde tijd wordt opgeteld zodat je steeds ziet hoe veel van je budget nog beschikbaar is. Zelfs als je met een vast budget werkt en geen geregistreerde tijd factureert, kunnen deze budgetberekeningen handig zijn - hetzij voor interne rapportering, hetzij om te controleren of je initiële budget realistisch was.


Facturatievoorkeuren voor het volledige project:

  • Externe prijs per gebruiker: in dit geval is het belangrijk wie een taak uitvoert, en niet welk type taak er wordt uitgevoerd. Factureerbare tijdregistratie zal volgens dit tarief worden doorgerekend naar de klant. Je kan een uurtarief instellen voor elke gebruiker via Instellingen > Medewerkers. Hier vind je ook de interne kostprijs per gebruiker terug. Aan de hand hiervan wordt de winst op een project berekend.
  • Prijs per werktype: als je deze facturatiemethode kiest, wordt je prijs gebaseerd op de taak en niet wie de taak voltooit. Om het uurtarief per werktype te bepalen, ga je naar Instellingen > Agenda > Werktypes.
  • Vaste prijs per uur: hiermee stel je een vaste uurprijs in voor dit specifieke project, ongeacht wie welke taak uitvoert.

Let op: je hebt niet enkel de optie om facturatievoorkeuren in te stellen voor het volledige project. Je kan ook je instellingen selecteren voor afzonderlijke fases. Wil je graag een specifieke fase factureren? Werk je met een vast budget voor die fase, of hangt je tarief af van de tijd en materialen die je investeert? Die vragen zal je moeten beantwoorden vóór je je fases aanmaakt.


Facturatievoorkeuren voor de fase:

Je kunt een facturatiemethode instellen voor je eerste fase bij het aanmaken van het project. De fases die je later toevoegt zullen standaard dezelfde facturatiemethode hebben, maar je kan deze natuurlijk aanpassen door de fase te wijzigen.

  • Niet-factureerbaar: Je hebt ook de mogelijkheid om de volledige fase als niet-factureerbaar in te stellen. Dit betekent dat alle tijdregistratie voor die fase standaard niet-factureerbaar is.
  • Vaste prijs: Hier is je budget de belangrijkste waarde. Het maakt niet uit hoeveel geld of tijd je aan een project besteedt, je factureert gewoon het budget dat je vooropgesteld hebt.
  • Tijd & materiaal: als je deze optie kiest, factureer je de interne en externe kosten. De facturatievoorkeur voor het volledige project zal hier een impact hebben.

Tot slot moet je ook voor elke taak of afspraak kiezen of ze al dan niet factureerbaar zijn. Dit is vooral belangrijk indien je tijdregistratie wil factureren aan je klant.


Facturatievoorkeur voor een taak of afspraak:

  • Factureerbaar: als je deze optie kiest, wordt geregistreerde tijd die aan een taak/afspraak gelinkt is toegevoegd aan het verbruikte budget, en je zal de taak/afspraak kunnen factureren aan je klant.
  • Niet-factureerbaar: dit betekent dat de gelinkte tijdregistratie voor deze taak of afspraak niet gefactureerd kan worden aan je klant.

Zodra je alle mogelijke facturatievoorkeuren bepaald hebt, kan je factureren. Hiervoor biedt Teamleader Focus twee mogelijkheden: ofwel factureer je de oorspronkelijke offerte, ofwel maak je een factuur aan op basis van het project en je fases.


In dit artikel kan je meer informatie vinden hoe je een project kan factureren.

Klik hier om het volgende deel over projecten te lezen: Getting started: Hoe kan je een project beheren?