Onze Dropbox-integratie is ideaal voor jou als je grotere bestanden uit Teamleader Focus ook in je Dropboxaccount wilt bewaren. 

De Dropbox-integratie laat je toe om bestanden te synchroniseren tussen Teamleader Focus en Dropbox in twee richtingen. De integratie is beschikbaar voor de modules Contacten, Bedrijven, Projecten, Afspraken en Artikelen.

Hieronder leggen we uit hoe deze in z'n werk gaat. We hebben het voor het gemak enkel over bedrijven, maar hetzelfde proces geldt ook voor de andere modules. Let’s go!


Opmerking: Het is niet mogelijk om Teamleader Focus te linken aan Dropbox Professional.


Dropbox koppelen

1. Klik in je Teamleader Focus account op je profielfoto rechtsboven en dan op 'Integraties/Marketplace'.

2. Typ in de Marketplace Dropbox in de zoekbalk, of ga naar 'Bestanden beheren' in het overzicht van de categorieën links.

3. Als je klikt op het Dropbox logo, vraagt Teamleader Focus je je inloggegevens in te vullen. Not geen Dropbox account? Maar er gratis één aan via dropbox.com.

4. Eenmaal ingelogd, zal Dropbox om toestemming vragen om een Teamleader Focus map aan te maken. Deze map heeft geen invloed op andere mappen in je Dropbox.

5. Je zal nu zien dat er een map 'Apps' aangemaakt werd. Hierin vind je de subfolder 'Teamleader CRM' terug. De integratie is nu compleet!


De integratie werkt op gebruikersniveau, dit wil zeggen dat iedere Teamleader Focus-gebruiker zijn eigen Dropbox-account dient te koppelen. Het is niet mogelijk om één Dropboxintegratie te hebben voor een volledig team om de volgende redenen:


  • Als één gebruiker zijn of haar Dropbox-account aan Teamleader Focus linkt, is het niet mogelijk om die Dropbox-map te delen
  • Je zou eenzelfde login met een gedeeld wachtwoord nodig hebben en dat is niet aangeraden


Indien je een foutmelding krijgt bij het leggen van de link, probeer dan eerst uit te loggen uit Dropbox vooraleer je opnieuw probeert.


Teamleader Focus naar Dropbox

In Teamleader Focus vind je 'Files' steeds rechts onderaan elke detailpagina. Hier bevinden zich alle documenten die bij dit bedrijf, contact of project, etc. horen. Je kunt ook meerdere documenten onderverdelen in verschillende submappen.

Als je kiest om deze map te synchroniseren met Dropbox (door te klikken op de knop ‘Dropbox’), dan worden alle mappen en bestanden gesynchroniseerd naar de Dropbox-map ‘Apps’ > ‘Teamleader CRM’ > ‘Bedrijven’ > ‘Naam van het bedrijf’. 

Als je nog geen bestanden hebt gelinkt aan een bedrijf en je kiest er toch voor om te synchroniseren, dan wordt er een lege map met de bedrijfsnaam aangemaakt in Dropbox. Naast de bedrijfsnaam staat ook steeds een nummer. Dit is het unieke ID van het bedrijf.
Je kan bestanden ook in bulk synchroniseren. Om dat te doen maak je een segment > klik op Acties > Synchroniseren met Dropbox.


Dropbox naar Teamleader Focus

De integratie werkt ook in de omgekeerde richting. 

Nadat je een bedrijf hebt gesynchroniseerd vanuit Teamleader Focus kun je ook bestanden toevoegen aan de Dropbox-map. Deze bestanden zullen dan ook gesynchroniseerd worden naar Teamleader Focus én naar andere gelinkte dropbox-accounts. 

De synchronisatie loopt ongeveer ieder uur. 


Bestandsgedragingen- en limieten

  • Gesynchroniseerde bestanden gedragen zich op bijna dezelfde manier in zowel Dropbox als Teamleader Focus: een aangepast bestand in Dropbox zal ook aangepast worden in Teamleader Focus en omgekeerd. 
  • Wanneer je de naam van een bestand of map aanpast in Dropbox dan zal de naam van dat bestand of van die map niet aangepast worden in Teamleader Focus. Bij het synchroniseren zal enkel een nieuw bestand of nieuwe map aangemaakt worden in Teamleader Focus zonder het oude bestand of de oude map met de oude naam te verwijderen. 
  • Een uitzondering geldt voor het verwijderen van bestanden: als je een bestand verwijdert in Teamleader Focus, zal het ook verdwijnen in Dropbox, maar niet omgekeerd. Een bestand verwijderen uit Dropbox, zal niet verwijderd worden in Teamleader Focus.
  • Indien je de koppeling zou deactiveren, dan blijven de bestanden zowel in Teamleader Focus als in Dropbox bewaard.
  • De integratie ondersteunt gelijk welke bestandsextensie, met een maximum van 50 Mb per bestand.