Als je in Teamleader Focus tijd registreert, dan wil je die meestal ook naar je klant factureren. Als je dit doet wordt de geregistreerde tijd gegroepeerd per type, bv. werktype, afspraak of call. 


Je ziet geen details van de timetracking op je factuur, omdat je de optie hebt om een timetracking-rapport samen met je factuur te versturen. 


In het vervolg lees je meer over:

  • Timetracking rapport raadplegen
  • Timetracking rapport versturen
  • Timetracking rapport aanpassen


Timetracking rapport raadplegen

Je kan dat rapport bekijken door op de drie puntjes naast ‘Info’ te klikken. Kies vervolgens voor "Timetracking rapport".
Timetracking rapport versturen

Als je de factuur verstuurt, dan heb je de optie om het timetracking-rapport als bijlage mee te sturen.


Timetracking rapport aanpassen

  1. Zoals andere documenten in Teamleader Focus, kan je ook het timetracking-rapport nog aanpassen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Document layout > Timetracking rapport.
  2. Om de beschrijving van de timetracking aan het timetracking-rapport toe te voegen, moet je de shortcode $DESCRIPTION$ op de template van je timetracking-rapport plaatsen. 
  3. Als je dit bestand dan uploadt, zullen de detailgegevens van de timetracking verschijnen wanneer je een timetracking-rapport meestuurt met je factuur.

Klik hier voor meer informatie over hoe je die templates instelt.