Met prijslijsten in Teamleader Focus ga je slim om met het aanrekenen van producten aan je klanten. Meer weten? Lees dan gerust verder!


Prijslijsten in Teamleader Focus laten je toe om verschillende prijzen voor één product vast te leggen. Op klantniveau bepaal je dan wie welke prijs aangerekend krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld trouwe klanten makkelijk een voordeligere prijs aanrekenen.


Hoe ga je te werk?

Je kan prijslijsten aanmaken via "Instellingen" > "Artikelen" > +.
Je krijgt de volgende opties te zien:


Geef je prijslijst een herkenbare naam en selecteer je berekeningswijze. Hier krijg je twee of drie opties:

  1. Normaal: je standaardprijs voor een artikel. Dit kan dienen als je geijkte prijs.
    Opmerking: Deze normale prijslijst is standaard aanwezig in een nieuwe account. Je kan echter ook extra prijslijsten toevoegen van het type "normaal" (dit betekent dat ze niet hoeven te verwijzen naar een andere prijslijst en gewoon op zichzelf kunnen bestaan).
  2. Op basis van eenheidskost: selecteer je deze optie, dan berekent Teamleader Focus je artikelprijs aan de hand van je eenheidskost vermenigvuldigd maal een factor naar keuze.
  3. Op basis van een andere prijslijst: Teamleader Focus berekent de prijs vertrekkende vanuit een eerder gemaakte prijslijst waarvan de berekeningswijze 'Normaal' is.

Klik op "Opslaan" om je prijslijst te bewaren.


Prijslijsten toepassen


Belangrijk om weten is dat een prijslijst steeds van toepassing is op een contact of bedrijf in Teamleader Focus. Nooit op een bepaald product.

Nadat je prijslijsten hebt gecreëerd, kun je ze toewijzen aan bepaalde contacten of bedrijven. Bij het bewerken van één van de twee zie je dat er een optie ‘Prijslijst’ beschikbaar is. Hier kun je selecteren welke prijslijst van toepassing is op deze klant.


Maak je nu een offerte of factuur voor deze klant, dan zal de prijs van de producten op deze offerte berekend worden aan de voorwaarden die jij stelde.

Definieer je geen specifieke prijslijst voor een klant, dan wordt steeds de standaardprijs aangerekend.


Prijslijsten gebruiken voor kortingen

Onze klanten gebruiken prijslijsten vaak als manier om een bepaalde klant automatisch korting te kunnen geven. Zo kan je voor je trouwe klanten bijvoorbeeld een voordeligere prijslijst instellen.


Even concreet

We geven je graag een concreet voorbeeld mee van het verschil tussen deze prijslijsten.


1. We creëren twee prijslijsten:

  • Een ervan is onze standaardprijs
  • De tweede prijslijst stellen we zo in dat de prijs wordt berekend op basis van de eenheidskost van het product maal factor 2.

2. We maken een bedrijf Y aan met een prijslijst met berekeningswijze 'Normaal' en een bedrijf Z met een prijslijst eenheidskostx2.


3. We maken ook nog een nieuw artikel aan. We noemen het 'product X' en stellen dat onze eenheidskost € 10 is. Onze standaard eenheidsprijs nemen we op 15 euro.


4. Vervolgens maken we voor klant Y, die wordt aangerekend op basis van onze standaardprijs, een offerte. We gebruiken Product X om onze offerte op te stellen:


5. Bij klant Z stellen we echter in dat de offerte mag berekend worden op basis van prijslijst factor x2. Ook hier kiezen we voor Product X:


Je ziet dat de prijs voor klant Y gelijk is aan de eenheidsprijs die we eerder instelden. Bij klant Z krijgen we echter een hogere prijs, namelijk de eenheidskost (€10) vermenigvuldigd met factor 2 (€10*2 = €20).


Opmerking: Prijslijsten hebben alleen invloed op de prijs van artikelen die in de module Artikelen zijn toegevoegd. Prijslijsten zijn niet van invloed op de prijzen van timesheets, reiskosten of handmatig toegevoegde artikelen die niet in de module Artikelen vermeld.