Wanneer eenzelfde bedrijfsnaam of contactpersoon twee of meer keer voorkomt in het importbestand, biedt Teamleader Focus je de optie om ze samen te voegen tijdens de import. 

  1. Wanneer je begint te importeren (zie hier voor meer informatie), krijg je twee opties om samen te voegen:

  • Alle volgende velden moeten hetzelfde zijn:

    Als je een van deze opties kiest, worden de contacten/bedrijven alleen samengevoegd als al deze velden overeenkomen. Als je bijvoorbeeld de optie 'Naam, Postcode' selecteert, worden alleen bedrijven samengevoegd die dezelfde naam en dezelfde postcode hebben.

  • Minstens 1 van volgende velden moet hetzelfde zijn:
    Wanneer het bestand veel echte dubbels bevat, kies je het best een van deze opties. Contacten/bedrijven worden dan samengevoegd wanneer minstens een van de geselecteerde velden overeenkomt. Als je bijvoorbeeld 'E-mail of Naam' kiest, worden bedrijven samengevoegd als ze ofwel dezelfde naam ofwel hetzelfde e-mailadres hebben.
  1. Wanneer je een criterium kiest, berekent Teamleader Focus hoeveel contacten en bedrijven zullen worden toegevoegd of gewijzigd. Zo zie je meteen de impact van dat criterium.
  2. Als je tevreden bent met de optie, klik je op Import nu uitvoeren om de import te voltooien.