Klanten opbellen vormt een groot deel van je dagelijkse business. Wil je vermijden dat je ingeplande calls opnieuw moet aanmaken? Teamleader Focus biedt je de mogelijkheid om calls te importeren!


Hou er wel rekening mee dat je importbestand (CSV of Excel) bepaalde informatie moet bevatten en een bepaalde structuur moet hebben. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.


Zodra je bestand de juiste structuur heeft, stuur je het door naar support met een schriftelijke bevestiging om de import uit te voeren. Ons supportteam zal de import dan voor jou uitvoeren.


Belangrijke opmerking: Via een import kan je enkel nieuwe calls toevoegen, je kan geen bestaande calls wijzigen. Daarnaast werkt het importeren van calls op dezelfde manier als het importeren van je CRM: de kolommen moeten met de juiste velden 'gematched' worden. De optie om een import ongedaan te maken blijft ongeveer twee weken beschikbaar.


Importbestand

Verplichte kolommen

  • Klantnaam: Dit kan een contactpersoon of een bedrijf zijn. Indien de klant nog niet aan je CRM werd toegevoegd, zal Teamleader Focus een nieuw bedrijf aanmaken. Je krijgt daarover een melding tijdens de import.
  • Datum: Datum en tijdstip van de call (aanbevolen indeling: jjjj-mm-dd uu:mm)

Optionele kolommen

  • Verantwoordelijke: Hier kan je de verantwoordelijke voor de call bepalen. Indien dit veld leeg is, wordt een standaardwaarde ingevuld. Deze waarde kan je tijdens de import kiezen.
  • Omschrijving: Beschrijving van de call.
  • Custom fields: Custom fields op callniveau kunnen bij een import ook ingevuld worden. We raden je aan om deze custom fields aan te maken voordat je de import uitvoert.
  • ID: Een ID om met een bedrijf of contactpersoon te matchen. Dit moet een custom field van het type 1-lijn-tekst zijn)