Teamleader Focus is je nieuwe tool, maar dat betekent niet dat je al geen abonnementen hebt lopen. Goed nieuws: je kan deze makkelijk importeren in Teamleader Focus!


Hou er echter rekening mee dat je bestand (CSV of Excel) bepaalde gegevens moet bevatten, en de juiste structuur moet hebben. Je leest hier meer over in dit artikel.


Zodra je bestand de juiste structuur heeft, stuur je het door naar support. Ons supportteam zal de import dan voor jou uitvoeren.


Opmerking: Om veiligheidsredenen vragen we je om schriftelijk te bevestigen dat we de import in je account mogen uitvoeren.


Belangrijke opmerkingen:

 • Bij een import kan je enkel nieuwe abonnementen toevoegen, je kan geen bestaande abonnementen wijzigen. Daarnaast werkt het importeren van abonnementen op dezelfde manier als het importeren van je CRM: de kolommen moeten met de juiste velden 'gematcht' worden. De optie om een import ongedaan te maken blijft daarna ongeveer twee weken beschikbaar.
 • Als je abonnementen voor verschillende bedrijfsentiteiten wil importeren, dan moet je deze bedrijfsentiteiten eerst in je Teamleader Focus-account aanmaken.
 • Als je de facturen zelf wil importeren (de artikelen op de factuur), dan worden alle facturen aangemaakt met het standaardtemplate. 
 1. Om een template in te stellen als standaardtemplate, ga je naar "Instellingen" > "Documenten layout" en kies je de template die je als standaard wil instellen. 
 2. Klik vervolgens op "Instellen als standaard layout voor de facturen" om die template als standaard-layout in te stellen. Als je met meerdere bedrijfsentiteiten werkt, dan moet je dit voor iedere bedrijfsentiteit instellen.


Instellen als standaard layout voor de facturenImportbestand


a) Velden voor het abonnement zelf


Verplichte kolommen

 • Klantnaam: Naam van de contactpersoon of het bedrijf; indien de klant in het CRM nog niet bekend is, dan wordt er een bedrijf aangemaakt.
 • Abonnementstitel
 • Betalingstermijn:
  • OD/CONT/CONTANT: contant (0 dagen)
  • 7, 21, 30, 7D, 21D, 30D...: Standaard betalingstermijn
  • 30DEM: 30 dagen voor het einde van de maand (zelfde principe voor 60DEM en 90DEM)
  • Opmerking: Indien je een betalingstermijn invult die niet in de lijst met betalingstermijnen staat, (zie dit artikel voor meer informatie), wordt deze termijn gebruikt voor de specifieke abonnementen in je lijst en alle facturen die daarop gebaseerd zijn. Let er echter op dat de betalingstermijn niet automatisch wordt toegevoegd aan de lijst met betalingstermijnen.
 • Herhalen na: na welke periode wordt het abonnement hernieuwd?
  Opgelet: De periode moet steeds in het Engels staan, Teamleader Focus herkent enkel Engelse woorden.
  • everyweek (= wekelijks)
  • twoweekly (= per 2 weken)
  • monthly (= maandelijks)
  • twomonthly (= per 2 maanden)
  • quarterly (= per kwartaal)
  • fourmonthly (= per 4 maanden)
  • sixmonthly (= per half jaar)
  • yearly (= jaarlijks)
  • twoyearly (= per 2 jaar)
  • 3yearly, 4yearly (= per 3 jaar, 4 jaar,...)
 • Startdatum van het abonnement: De eerste factuur wordt op deze datum aangemaakt. Als deze datum in het verleden ligt, schuift de hernieuwingsdatum automatisch op totdat een datum in de toekomst wordt bereikt. Deze datum wordt dan de volgende hernieuwingsdatum. (aanbevolen indeling: jjjj-mm-dd).


Optionele kolommen

 • Einddatum: Einddatum van het abonnement (aanbevolen indeling: jjjj-mm-dd)
 • Direct inboeken: 0/1; 0 betekent dat de automatisch aangemaakte facturen draft-facturen zijn, 1 betekent dat de facturen niet enkel automatisch aangemaakt maar ook automatisch ingeboekt zullen worden.
 • Facturen automatisch versturen: 0/1: 0 betekent dat de factuur niet automatisch verstuurd wordt, 1 betekent dat de factuur wel automatisch verstuurd wordt.
 • Factuur versturen via post: 0/1: 0 betekent dat de factuur niet automatisch via post verstuurd wordt, 1 betekent dat de factuur wel automatisch per post verstuurd wordt.
 • Custom fields: custom fields op factuurniveau kunnen ook ingevuld worden bij een import. We raden je aan deze custom fields aan te maken voordat je de import uitvoert.
 • ID: Een ID om met een bedrijf te matchen (dit moet een custom field van het type 1-lijn-tekst zijn)
 • Bedrijfsentiteit: deze kolom moet je enkel invullen wanneer je met verschillende bedrijfsentiteiten werkt.
 • Project (nummer): vul het projectnummer in van het project dat je aan je abonnement wil koppelen.
 • Opmerkingen: vul de tekst in voor het Opmerkingen-veld van het abonnement.


b) Velden voor de items op de factuur


1 lijn in het bestand per artikellijn, de bovenstaande kolommen worden voor elk van de lijnen ingevuld. Aan het eind van dit artikel vind je een voorbeeldbestand.


Verplichte kolommen

 • Naam item
 • Prijs item excl. btw: Dit is de prijs per stuk zonder btw. De valuta van dit bedrag moet gelijk zijn aan de valuta van je account.
 • Btw-tarief item: Dit is het -tarief dat op het item van toepassing is, bv 0, 6, 12, CM (Intracommunautair), MC (medecontractant), EX (buiten EU), VCMD (Intracommunautaire diensten)
 • Aantal items: Hier vul je het aantal items in.


Optionele kolommen

 • Totale Prijs met btw: ter verificatie (som van alle lijnen)
 • Tussentitel item: tussentitel die boven het item komt te staan
 • Rekening item: boekhoudkundige grootboekrekening, bijvoorbeeld 700000 (BE), 8000 (NL). De grootboekrekeningen moeten op voorhand aangemaakt worden via "Instellingen" > "Facturen" > "Grootboekrekeningen".
 • Item: Eenheid: Je kan de eenheden van je factuuritems toevoegen.