Om een overzicht te maken van de taken die je hebt aangemaakt voor collega's, kan je deze stappen volgen:

  1. Navigeer naar Agenda > Taken en klik op nieuw segment maken in het dropdownmenu. 
  2. Geef het segment een naam, zoals "taken aangemaakt door mijzelf” bijvoorbeeld.
  3. Stel de regels in zoals in de onderstaande screenshot en klik op opslaan om een overzicht te maken van alle taken die jij hebt aangemaakt maar aan iemand anders hebt toegewezen.
  4. Ook de taken die toegewezen zijn aan een team en de niet toegewezen taken zullen zichtbaar zijn in dit overzicht, en niet enkel de taken die aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen.