Laattijdig betaalde facturen wensen we niemand toe. Maar het komt (soms al te vaak) voor dat je verzonden factuur maar niet geïnd geraakt. Zelfs na één of twee herinneringen blijft de betaling uit. In dat geval kun je stappen ondernemen en een laattijdigheidsintrest of herinneringskost aanrekenen.

In dit artikel kun je lezen over:

  1. Het instellen van je intrest-en herinneringskosten 
  2. Het aanrekenen van intrest-en herinneringskosten 
  3. Het gebruik van automatische herinneringen om intrest-en herinneringskosten automatisch toe te voegen
  4. Het verwijderen van je intrest-en herinneringskosten 
  5. De invloed van intrest-en herinneringskosten op je boekhouding

1. Intrest- en herinneringskosten instellen

De intrest en herinneringskosten kunnen worden ingesteld onder je bedrijfsinformatie:

  • Klik op Instellingen en selecteer Bedrijfsinformatie
  • Klik op het potloodje naast je bedrijfsentiteit
  • Kies de optie 'Bankgegevens'
  • Geef de intrest-, herinneringskost en de minimum herinneringskost in

Op basis van deze waarden zullen later de kosten verrekend worden. Hoe je dit doet, lees je in de volgende stap.

2. Intrest- en herinneringskosten aanrekenen

Om deze kosten aan te rekenen, dien je te vertrekken van een factuur die te laat betaald werd. Dit hangt uiteraard af van de betalingstermijn die je zelf instelde bij het opstellen van de factuur.

In ons voorbeeld is dit zeker het geval: deze factuur is ondertussen al 25 dagen te laat. Ondanks drie herinneringen blijft het verschuldigde bedrag onvoldaan. Het wordt tijd om over te gaan naar intrest- en herinneringskosten.

Daarvoor klik je op de knop ‘Incasso’, die overigens pas aanklikbaar wordt als de betaaltermijn van de factuur overschreden is. Er verschijnt een pop-up waarin je de nalatigheidsintresten kunt verrekenen op de factuur.


Onze herinneringskosten zijn ondertussen al ingevuld. Als de procentuele berekening hiervoor lager is dan de minimumkost die je hebt ingesteld, zal het minimumbedrag standaard worden aangerekend. Overtreft de herinneringskost de minimale kost, dan wordt dit berekend aan het percentage dat je in de vorige stap hebt ingesteld. Je kunt dit uiteraard nog handmatig aanpassen.

Kiezen we om ook nalatigheidsintresten te verrekenen, dan wordt er nog een extra bedrag berekend op het percentage dat je ook eerder instelde. Het percentage wordt berekend op jaarbasis: hoe langer je factuur onbetaald blijft, hoe hoger de kost.


Ter illustratie: de factuur is 25 dagen te laat, de interest is 12%, dan worden de kosten als volgt berekend: Totaal bedrag incl. btw x 25/365 dagen x 12% interest

Klik je op ‘Opslaan’, dan zal je zien dat de intrest- en herinneringskosten toegevoegd worden aan de factuur. Stuur je nu opnieuw een herinnering, dan krijgt de klant deze kosten aangerekend.


3. Automatische herinneringen

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons Move-pakket of hoger)


Als je gebruik maakt van automatische herinneringen bij het versturen van facturen, dan kun je ook automatisch de intrest- en herinneringskosten toevoegen aan de factuur. Daarvoor ga je naar Instellingen > tabblad Facturen en kies je voor ‘Automatische herinneringen’.

Bij het bewerken van een bestaande of aanmaken van een nieuwe herinnering zie je dan ook de optie staan om deze kosten aan te rekenen. Kies nog na hoeveel dagen na verloop van de betalingstermijn deze herinnering uitgestuurd moet worden, plus een vooraf gemaakte template, en je hoeft je verder geen zorgen meer te maken.


4. Intrest- en herinneringskosten verwijderen

Wil je achteraf toch nog deze kosten verwijderen van de factuur, dan kun je dit eenvoudig doen. Klik op de detailpagina van de factuur opnieuw op ‘Incasso’ en schakel de nalatigheidsintresten weer uit. Verwijder eventueel de herinneringskosten ook en klik op ‘Opslaan’. Je ziet dat de twee kosten nu verdwijnen van de factuur.


5. Invloed op boekhouding

Als we realistisch zijn, worden intrest- en herinneringskosten in werkelijkheid weinig ook effectief betaald. Ze dienen vaak meer als een extra overtuiging om de originele waarde van de factuur toch geïnd te krijgen. Daarom worden deze kosten vanuit Teamleader Focus niet mee geëxporteerd naar de boekhouding. Anders bestaat de mogelijkheid dat er een groter bedrag in de boekhouding komt te staan dan je werkelijk hebt ontvangen. Indien je klant ze toch betaalt, dien je de kosten manueel toe te voegen in je boekhouding.