Naarmate je bedrijf groeit, bestaat de kans dat bepaalde samenwerkingen met medewerkers stopgezet worden. Dat kan vervelend zijn: een medewerker kan beslissen om op te stappen of misschien beslis je wel zelf om het contract te beëindigen. Hoe dan ook zal je deze gebruiker moeten deactiveren in Teamleader Focus.


Volg deze stappen om een werknemer te deactiveren:

  1. Ga naar 'Instellingen' en klik in het submenu op 'Medewerkers'.
  2. Onder 'Medewerkers' zie je een lijst van alle werknemers die toegang hebben tot de Teamleader Focus-account van je bedrijf.
  3. Klik op de drie puntjes naast de naam van de werknemer die je wil deactiveren en kies Deactiveren.
  4. Een pop-upvenster zal vervolgens vragen wat je wilt doen met de openstaande taken, deals, calls enz. van de werknemer.
  • Je kunt elk item naar een van je huidige werknemers sturen. Hij of zij krijgt dan bijvoorbeeld alle openstaande taken of calls toegewezen.
  • Als je niets doet, worden de openstaande items opgeslagen onder de naam van de werknemer die je wilt deactiveren. Je kan deze later dan nog aan andere medewerkers toewijzen.


5. Klik op 'Deactiveren' en het account van de werknemer wordt geannuleerd. Hij/zij kan niet langer inloggen en zal niet meer verschijnen in de keuzemenu's binnen Teamleader Focus. Het account van de gedeactiveerde persoon blijft zichtbaar onder 'Gedeactiveerd' voor het geval dat je hem/haar later opnieuw wilt activeren.

6. Gebruikers deactiveren in je Teamleader Focus account zorgt er niet automatisch voor dat ook het aantal licenties in je account verlaagt. Je zal het aantal gebruikerslicenties moeten verlagen. Volgens onze Terms of Service moet je het aantal ten laatste 15 dagen voor je vernieuwingsdatum verlagen. Die datum kan je aan de rechterkant van je Teamleader Focus-licentiepagina vinden. Vanaf de vernieuwingsdatum zullen we je deze gebruikers niet meer aanrekenen. 


Opmerking: om veiligheidsredenen kunnen beheerdersaccounts alleen worden verwijderd nadat hun beheerdersrechten zijn ingetrokken. In dit artikel leggen we je uit hoe je admin rechten kan verwijderen.


Lees dit artikel om te ontdekken hoe je een gebruiker permanent kan verwijderen uit je account.