How To: Targets toevoegen


Met Teamleader Focus is het mogelijk om targets te definiëren op basis van verschillende parameters. Zo kunnen er bijvoorbeeld targets gemaakt worden op omzet, deals, calls, afspraken, taken en rendement. Bij elk van deze types kunnen nog eens extra instellingen gekozen worden om het target nog specifieker te maken.

In dit artikel willen we graag een voorbeeld tonen van hoe je zo’n target kan instellen. Omdat er veel mogelijkheden zijn, bespreken we in dit geval enkel de manier waarop je een target voor deals kan instellen, omdat bij dit target de meeste parameters in beschouwing worden genomen.


Een target aanmaken

Opmerking: Om targets aan te kunnen maken heb je adminrechten nodig.

 1. Navigeer naar de Statistiekenmodule


2. Selecteer Targets in het submenu. 


3. Bovenaan zie je een ‘+’-symbool staan. Klik je hierop, dan verschijnt er een pop-upmenu waarin je de parameters voor het nieuwe target kunt definiëren.


4. Kies het 'type' target. In ons geval is dit ‘deals’. Je zal zien dat er direct enkele optionele filters bijkomen. Deze bespreken we verder in het artikel. Momenteel gaan we verder met de algemene filters.

5. Je verkoopproces omvat verschillende pipelines en fases. Selecteer voor welke dealfase en voor welke dealpipeline dit target moet gelden. In dit geval gaan we voor de fase ‘Gewonnen’. Ons target zal dus enkel filteren op de deals in deze fase.

Als tweede kunnen we nog een subtype aanduiden. Ook hier zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan je in de deals nog gaan sorteren tussen onder andere het aantal, het aantal artikelen op de offerte en dergelijke.


Laat ons als target waarde ‘10’ kiezen en dit voor een wekelijkse periode. Hiermee stellen we in dat we als doel 10 gewonnen deals wekelijks willen halen. Bij ‘herhalen tot’ kunnen we kiezen hoelang we dit target laten doorlopen. Vullen we hier niets in, dan zal het target oneindig herhaald worden.

We kunnen er verder ook nog voor kiezen om het target voor iedereen beschikbaar te maken of niet. Doen we dit niet, dan zullen alleen gebruikers met administratorrechten dit target te zien krijgen.

Optionele filters


Naast deze parameters zijn er ook nog enkele optionele filters die kunnen afwijken van het type target dat je kiest. Bij ‘deals’ kunnen we bijvoorbeeld nog een persoon kiezen waarop het target van toepassing is, of filteren op de herkomst van de deal. Eventuele custom fields die van toepassing zijn op deals kunnen ook gebruikt worden om op te filteren.

targets toevoegen - optionele filters


Wij kiezen als personenfilter voor ‘Jeroen De Wit’ en laten de filter voor herkomst links liggen. Als we op opslaan klikken, zullen we zien dat er onder ‘Verkoop-fases’ een nieuw target gecreëerd werd voor Jeroen De Wit. Momenteel is het target voor Jeroen nog rood, wat wilt zeggen dat hij nog niet genoeg gewonnen deals heeft deze week om ‘on target’ te zitten. 


De horizontale lijn op het target geeft aan aan welk aantal hij eigenlijk zou moeten zitten om op schema te blijven. Als we nu een offerte waarvan Jeroen de verantwoordelijke is op 'Gewonnen' zullen zetten, zullen we merken dat het target groen zal kleuren. Als de behaalde waarde zeer dicht bij de targetwaarde ligt, kan het zijn dat het target blauw kleurt.


targets toevoegen - waarde

Detail en historiek


Klikken we op het target zelf, dan komen we op een nieuw venster terecht waar we het verloop van het target in detail kunnen bekijken.


Rechts van deze grafiek zie je nog een kader met een datum in. Onder deze datum zal ook een '+'-knop staan. Als je op deze knop klikt, dan zal er een oranje grafiek bij de huidige grafiek worden getekend. Deze oranje lijn geeft het verloop van de vorige periode van dit target weer. 


In het vak naast de grafiek kan je nu ook verschillende periodes met elkaar gaan vergelijken door op de pijltjes naast de data te klikken. Klik op Acties > Huidige periode vernieuwen.


Zo kan ik bijvoorbeeld snel weten hoe goed (of slecht) ik het doe tegenover hetzelfde moment een week/maand/jaar eerder.

targets toevoegen  - details


Zoals we op de bovenstaande afbeelding kunnen zien, loopt de huidige verwachting (blauwe lijn) gelijk op met de resultaten van vorige week (oranje lijn). Het aantal calls dat tot op heden gebeurd is, ligt nauwelijks lager dan het aantal calls op hetzelfde moment de week ervoor.


Onderaan krijgen we nog een overzicht te zien van het target in het verleden (als er genoeg data weer te geven is). De afbeelding hieronder geeft een historiek weer van een target gebaseerd op aantal gemaakte calls in een week.

targets toevoegen - historiek


Nu je weet hoe je targets kunt instellen, kan je aan de slag. Je kan ongelimiteerd targets opstellen op basis van verschillende parameters, voor verschillende teams of personen.

Was dit artikel nuttig?