How To: Contacten van Teamleader Focus synchroniseren met Google Contacts

Google Contacts wordt maar in één richting gesynchroniseerd, namelijk van Teamleader Focus naar Google Contacts. Er wordt een nieuwe groep 'Teamleader' aangemaakt, waarin al je Teamleader Focus-contacten (geen bedrijven) worden geëxporteerd. Extra informatie wordt mee geëxporteerd, zoals een gerelateerd bedrijf als er een is en het telefoonnummer van dat bedrijf.  


Wanneer je deze contacten wijzigt in Google, worden ze niet gesynchroniseerd met Teamleader Focus. Je bewerkt je contacten dus beter altijd in Teamleader Focus. De synchronisatie wordt eenmaal per uur uitgevoerd en kan niet manueel worden gestart.


Om de synchronisatie te kunnen gebruiken, moeten je exportrechten geactiveerd zijn in de instellingen van je Teamleader Focus-account. Ga als volgt te werk om de integratie met Google Contacts te installeren:

  1. Ga naar je profielfoto in de rechterbovenhoek en klik op 'Integraties/Marketplace.
  2. Zoek 'Google Contacts' via het zoekveld.
  3. Kies 'Google Contacts' en klik op 'Toevoegen'.
  4. Log in met je Google-account en verstrek toegang tot de gewenste diensten.
  5. Klik nu op de slider naast 'Google Contacts':

Je kunt hier ook 'Google Agenda' synchroniseren.

6. Klik op 'Opslaan'.


Opmerkingen:

  • In Teamleader Focus is enkel de achternaam vereist om een contact toe te voegen. Terwijl in Google Contacts voornaam, achternaam, plus één van de volgende velden verplicht is: telefoon, mobiel nummer of e-mail. Als deze velden niet zijn ingevuld bij het contact, zal ze ook niet worden gesynchroniseerd naar Google Contacts.
  • Het is niet mogelijk om zelf de synchronisatie van contacten op te starten. De synchronisatie zal automatisch elk uur gebeuren.
  • Tijdens de initiële synchronisatie kunnen slechts 10 000 contacten worden gesynchroniseerd. Als je meer contacten wil synchroniseren moet je eerst een segment aanmaken van minder dan 10 000 contacten en aanduiden dat je dit segment eerst wil synchroniseren.

    Na de eerste sync verander je de synchronisatie naar 'Alle contacten'.

Was dit artikel nuttig?